JEUGDBRANDWEER BOMMELERWAARD Wat is de Jeugdbrandweer   Jeugdbrandweer Bommelerwaard is het enige jeugdbrandweerkorps in het brandweercluster Bommelerwaard. De jeugdbrandweer is bedoeldvoor kinderen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Iedere maandagavond hebben wij onze oefenavond van 18:30 tot 19:30. Tijdens deze avond krijgen de jeugdleden, door jeugdleiders, les in het brandweervak. De kennis wordt jaarlijks getoetst op de landelijke toetsdagen te Geldermalsen. De jeugdbrandweer levert ook ondersteuning bij opendagen van brandweerkorpsen of evenementen, zoals Koningsdag en de vele kampvuren.   De jeugdbrandweer bestaat een uit junioren en een aspirantenteam. De junioren zijn in de leeftijd van 12 tot 15 jaar. De taken van de junioren berust op de les en leerstof zoals het beschreven staat in het lesboek voor de junioren. Onderdelen die geleerd worden zijn o.a. brandbestrijding, het repressief optreden en materiaalkennis. De aspiranten zijn in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. De taken van de junioren berust ook op de les en leerstof zoals het beschreven staat in het lesboek van de aspiranten. De aspiranten beheren dezelfde taken als de aspiranten, maar dan in een bredere kring. Ze hebben een grotere materiaal kennis dan de junioren. Hierdoor zijn ze uiterst geschikt voor het optreden in verschillende scenario’s bij oefeningen en wedstrijden. Het doel van de jeugdbrandweer is de jeugd in teamverband te leren werken. Bij geschiktheid en voldoende plaats binnen het korps is er de mogelijkheid om door te stromen naar de volwassen brandweer. Het jeugdlid heeft een enorme voorsprong als men begint met de opleiding tot Manschap A. Klik hier voor een filmpje over de jeugdbrandweer